• We Share - רשת למשרדי תיווך פרטיים - 100% בשבילך.

טווח מחירים: מ עבור

השוואת נכסים

להשכרה בקיסריה, מבנה מסחרי 4 חדרים

אזור תעשיה , קיסריה, ישראל

חדרים: 4מטר מרובע: 2000

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני 6 חודשים

חדרים: 4מטר מרובע: 2000

מבנה מסחרי

לפני 6 חודשים

₪1,000,000

מיטה: 1מטר מרובע: 3000

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני 9 חודשים

₪1,000,000

מיטה: 1מטר מרובע: 3000

מבנה מסחרי

לפני 9 חודשים

מטר מרובע: 1500

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני 12 חודשים

מטר מרובע: 1500

מבנה מסחרי

לפני 12 חודשים

מטר מרובע: 3000

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני 12 חודשים

מטר מרובע: 3000

מבנה מסחרי

לפני 12 חודשים

₪25,000

חדרים: 2מטר מרובע: 115

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני שנה 1

₪25,000

חדרים: 2מטר מרובע: 115

מבנה מסחרי

לפני שנה 1

₪50,000

חדרים: 3מטר מרובע: 4000

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני שנה 1

₪50,000

חדרים: 3מטר מרובע: 4000

מבנה מסחרי

לפני שנה 1

₪2,000,000

חדרים: 5מטר מרובע: 2940

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני שנה 1

₪2,000,000

חדרים: 5מטר מרובע: 2940

מבנה מסחרי

לפני שנה 1

חדרים: 3מטר מרובע: 1000

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני שנה 1

חדרים: 3מטר מרובע: 1000

מבנה מסחרי

לפני שנה 1

₪50,000

חדרים: 3מטר מרובע: 4000

מבנה מסחרי

משה אגסי - מ.א. תיווך נדלן וייעוץ משכנתאות

לפני שנה 1

₪50,000

חדרים: 3מטר מרובע: 4000

מבנה מסחרי

לפני שנה 1